Noves formes del teatre polític

Conferència de Roger Bernat

L’artista Roger Bernat fa temps que reflexiona sobre el concepte de públic a través dels seus espectacles, un element del teatre que sembla que aparegui per art de màgia al segle XX. En aquesta conferència fa un recorregut històric sobre aquest concepte tal i com l’entenem avui, des de Molière fins a l’actualitat. És precisament amb l’aparició del públic que apareix un tipus de teatre que interpel·la directament a l’espectador. Per a Roger Bernat, allò que té sentit en una obra de “teatre polític” és quan aquesta altera el sistema de valors de l’espectador.’

 

A partir d’una tipologia, en aquesta conferència es comenten algunes obres creades a principis de l’any 2000. Com a exemples de “teatre antagonístic”,  Accidens (Rodrigo García) i Inländer Raus (Santiago Sierra); com a exemples de “reenactment” o recreació històrica, La batalla d’Ogreave (Jeremy Deller), Hate Radio (Milo Raw – International Institute of Political Murder) i Deutschland 2 (Rimini Protokoll); i de “teatre de reallity show”, Proyecto Prometeo (Mapa Teatro), Ausländer raus! i Tötet Helmut Kohl (Christoph Schlingensief)

Conferència realitzada el 28 juliol de 2015 al Mercat de les Flors, en el marc de la 4a edició del Taller d’espectadors del Grec Festival de Barcelona.

 

 

Més lectures:

Roger Bernat, Jo participo, tu participes, ell participa, nosaltres participem, vosaltres participeu, ells aprofiten (2015)

Oriol Fontdevila, El re-enactment com a zona de contacte (2013)