El públic mediador

Conferència d’Oriol Fontdevila

the-remorse-of-orestes_1042x576

“Quines han estat les principals ideologies que les polítiques culturals han articulat en relació al públic al llarg dels darrers tres segles, i quina concepció del públic han sedimentat? I, en el moment actual de crisi política generalitzada (també en l’àmbit de les polítiques culturals), en què podria consistir una <<nova política>> per a l’art i la cultura, i quina concepció del públic implicarien?”

Oriol Fontdevila exposarà una anàlisi sobre aquestes qüestions, per afirmar que el públic ja no pot ocupar sols l’espai de recepció, sino que cal reconèixe’l com un mediador més de l’art (com ho són el comissari, el programador, el crític, l’educador…). Una concepció amb fortes implicacions polítiques i estructurals.

Oriol Fontdevila és comissari, escriptor i investigador, especialitzat en pràctiques artístiques i educació, establert a Barcelona.

Aquesta conferència va tenir lloc el 12 de desembre de 2017 al Casino de Manresa, dins d’un cicle de conferències organitzat per Agost Produccions sobre implicacions polítiques de la condició d’espectador i de públic (juntament amb Pedagogies de les espectadores, L’espectador ignorant i Dramatúrgies del debat).

L’activitat va rebre el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (mitjançant dues subvencions, per a la realització de projectes i activitats de ciutat, i per al desenvolupament de públics per a la cultura, respectivament), i la col·laboració d’El Galliner de Manresa.